seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Oprava balkónů, teras a střech


Sanace balkónů a teras

  1. Ochrana oceli spojovací můstek
  2. Reprofilace
  3. Penetrace
  4. Ochranný nátěr