seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Průmyslové stavby


Zpevnění betonové podlahy

 1. Betonová podlaha
 2. Ochranný a zpevňující nátěr


Podlahový systém UCS - polyuretan-cementový systém pro průmysl, vinařství, mlékárenství a další

1 2 3 4 5 6
 1. Betonový podklad
 2. Penetrace
 3. PurCote UCE
 4. Detaily – fabion
 5. Aplikace svislé plochy
 6. Vrchní nátěr


SYSTÉM EP1A

Epoxidový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Litá vrstva


SYSTÉM EP1A-Z

Epoxidový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Nosná vrstva – stěrka
 4. Litá vrstva


SYSTÉM EP2A

Epoxidový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Litá vrstva

  Akrylátové chipsy DekorChips

 4. Vrchní nátěr


SYSTÉM EP3A-Z

Vodou ředitelný epoxidový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Nosná vrstva – litá stěrka
 4. Vrchní nátěr


SYSTÉM EP4A-Z

Vodou ředitelný epoxidový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Nosná vrstva – litá stěrka

  Akrylátové chipsy DekorChips

 4. Vrchní nátěr


SYSTÉM EP5A-Z

Vodou ředitelný, protiskluzný epoxidový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Nosná vrstva – litá stěrka

  Dekorativní písek DekorSand

 4. Vrchní nátěr


SYSTÉM PU1A

Polyuretanový podlahový systém pro výrobní prostory, dílny, sklady.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Litá vrstva
 4. Vrchní nátěr


SYSTÉM PU2A

Polyuretanový podlahový systém pro komerční budovy, kanceláře, obchodní centra.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab
 3. Litá vrstva

  volitelné

  Akrylátové chipsy DekorChips

 4. Vrchní nátěr


Polyuretanový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady PU2Ad

 1. Betonová podlaha
 2. Transparentní ochranný nátěr


SYSTÉM PU3A

Polyuretanový podlahový systém pro byty, rodinné domy.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab
 3. Vyrovnávací vrstva
 4. Litá vrstva

  volitelné

  Akrylátové chipsy DekorChips

 5. Vrchní nátěr


Silanový podlahový systém pro komerční budovy, výrobní prostory, dílny, sklady. Barevný SA2

 1. Betonová podlaha
 2. Barevný ochranný nátěr


Podkládka dlažby a obkladů v prostředí s vysokým chemickým zatížením

1 2 3
 1. Podklad
 2. Epoxidové lepidlo
 3. Epoxidová spárovací hmota