seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX6

Pojížděné střechy parkovacích domů.

1 2 3 4
  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Hydroizolační membrána
  3. Ochranná vrstva
  4. Uzavírací nátěr