Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Pojížděné střechy parkovacích domů SX6

  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Hydroizolační membrána
  3. Ochranná vrstva
  4. Uzavírací nátěr