Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Pojížděné podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí SX1C

1 2 3
  1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  2. Nosná vrstva – nivelační stěrka
  3. Uzavírací nátěr