seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX7C

Garáže - protiskluzný systém

1 2 3
  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Uzavírací nátěr