Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Podlahy garáží rodinných a bytových domů – protiskluzný systém SX7C

  1. Penetrace
  2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
  3. Uzavírací nátěr