Parkovací domy a garáže


Podlahy garáží rodinných a bytových domů – jednodenní polyaspartátová podlaha SX7D

1 2 3 4 5
  1. Betonová podlaha
  2. Oprava trhlin
  3. Nátěr
  4. Barevné chipsy
  5. Vrchní uzavírací nátěr