seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX7B

Garáže

1 2 3
  1. Penetrace
  2. Nosná vrstva – litá stěrka
  3. Uzavírací nátěr