Parkovací domy a garáže


Podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí SX1B

1 2 3
  1. Penetrace
  2. Nosná vrstva – stěrka
  3. Uzavírací nátěr