Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí SX1A

1 2 3
  1. Penetrace
  2. Nosná vrstva – stěrka
  3. Uzavírací nátěr