seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX1A

Pojížděné podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí OS8.

1 2 3
  1. Penetrace
  2. Nosná vrstva – stěrka
  3. Uzavírací nátěr