seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


SYSTÉM SX1A

Pojížděné podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí OS8.

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX1B

Pojížděné podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí OS8.

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX1C

Pojížděné podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí OS8.

1 2 3
 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Nosná vrstva – nivelační stěrka
 3. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX2A

Systémy pro nájezdy a rampy.

 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Obrusná vrstva
 4. Uzavírací vrstva


SYSTÉM SX2B

Systémy pro nájezdy a rampy OS13.

 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Obrusná a hydroizolační vrstva
 3. Uzavírací vrstva


SYSTÉM SX3A

Systémy pro podlahy v patrech OS8. Tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin.

1 2
 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Uzavírací nátěr/stěrka


SYSTÉM SX3B

Systémy pro podlahy v patrech OS8. Tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin.

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX3C

Systémy pro podlahy v patrech OS8. Tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Mezivrstva
 4. Uzavírací vrstva


SYSTÉM SX4A

Systémy pro podlahy v patrech OS13. Systém přemosťující statické trhliny.

1 2 3 4 5
 1. Penetrace
 2. Záškrab
 3. Vyrovnávací vrstva
 4. Nosná vrstva
 5. Uzavírací vrstva


SYSTÉM SX4B

Systémy pro podlahy v patrech OS13. Systém přemosťující statické trhliny.

1 2 3 4
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Nosná vrstva
 4. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX5

Systémy pro podlahy v patrech OS11b. Systém přemosťující dynamické trhliny.

1 2 3 4 5
 1. Penetrace
 2. Záškrab
 3. Vyrovnávací vrstva
 4. Nosná vrstva
 5. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX6

Pojížděné střechy parkovacích domů.

1 2 3 4
 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Hydroizolační membrána
 3. Ochranná vrstva
 4. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX7A

Garáže

1 2
 1. Penetrace
 2. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX7B

Garáže

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – litá stěrka
 3. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX7C

Garáže - protiskluzný systém

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Uzavírací nátěr


SYSTÉM SX7D

Garáže - systém pro rychlé uvedení do provozu.

1 2
 1. Nosná vrstva

  Akrylátové chipsy DekorChips

 2. Uzavírací nátěr


Oprava a ochrana betonu - Pozemní betonové stavby

1 2 3 4 5
 1. Ochrana výztuže
 2. Reprofilace
 3. Reprofilace podhledy
 4. Pevnostní injektáž
 5. Ochrana betonu