Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Parkovací domy a garáže


Podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí SX1A

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Uzavírací nátěr


Podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí SX1B

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – stěrka
 3. Uzavírací nátěr


Pojížděné podlahy suterénů s možnou vzlínající vlhkostí SX1C

1 2 3
 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Nosná vrstva – nivelační stěrka
 3. Uzavírací nátěr


Systémy pro nájezdy a rampy SX2A

 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Obrusná vrstva
 4. Uzavírací vrstva


Systémy pro nájezdy a rampy SX2B

 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Obrusná a hydroizolační vrstva
 3. Uzavírací vrstva


Systémy pro podlahy v patrech - tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin SX3A

 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Uzavírací nátěr


Systémy pro podlahy v patrech - tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin SX3B

 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Uzavírací nátěr


Systémy pro podlahy v patrech - tuhé konstrukce bez nebezpečí vzniku trhlin SX3C

 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Mezivrstva
 4. Uzavírací vrstva


Systémy pro podlahy v patrech - systém přemosťující statické trhliny SX4A

 1. Penetrace
 2. Záškrab
 3. Vyrovnávací vrstva
 4. Nosná vrstva
 5. Uzavírací vrstva


Systémy pro podlahy v patrech - systém přemosťující statické trhliny SX4B

 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Nosná vrstva
 4. Uzavírací nátěr


Systémy pro podlahy v patrech - systém přemosťující dynamické trhliny SX5Pojížděné střechy parkovacích domů SX6

 1. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 2. Hydroizolační membrána
 3. Ochranná vrstva
 4. Uzavírací nátěr


Podlahy garáží rodinných a bytových domů – hladký matný povrch SX7A

 1. Penetrace
 2. Uzavírací nátěr


Podlahy garáží rodinných a bytových domů – hladký matný povrch SX7B

1 2 3
 1. Penetrace
 2. Nosná vrstva – litá stěrka
 3. Uzavírací nátěr


Podlahy garáží rodinných a bytových domů – protiskluzný systém SX7C

 1. Penetrace
 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)
 3. Uzavírací nátěr


Podlahy garáží rodinných a bytových domů – jednodenní polyaspartátová podlaha SX7D

1 2 3 4 5
 1. Betonová podlaha
 2. Oprava trhlin
 3. Nátěr
 4. Barevné chipsy
 5. Vrchní uzavírací nátěr


Oprava a ochrana betonu - Pozemní betonové stavby

1 2 3 4 5
 1. Ochrana výztuže
 2. Reprofilace
 3. Reprofilace podhledy
 4. Pevnostní injektáž
 5. Ochrana betonu