seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Zemědělské objekty


Krmné stoly, žlaby a koryta

  1. Penetrace
  2. Záškrab
    • ResiFix WL + křemičitý písek 0.1–0.4mm 1:1
  3. Ochranný nátěr