seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Injektáž trhlin betonu


Injektáž zděných konstrukcí

  1. Injektážní pakr
  2. Injektážní směs