seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Sanace vlhkého zdiva


Horizontální bariéra tlakovou injektáží a jednovrstvou omítkou

  1. Horizontální bariéra
  2. Injektážní pumpa
  3. Injektážní pakr
1 2 3 4 5 6
  1. Penetrace
  2. Vyrovnávací omítka
  3. Ochranný nátěr