seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Průmyslové stavby


Podkládka dlažby a obkladů v prostředí s vysokým chemickým zatížením

1 2 3
  1. Podklad
  2. Epoxidové lepidlo
  3. Epoxidová spárovací hmota