seeky

Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

Bioklima


  1. Penetrace
  2. Omítka
  3. Štuk
  4. Nátěr s tepelně reflexními vlastnostmi
    • ResiCote WBT

Jedná o systémová řešení, díky unikátnímu složení omítky (klinoptylolit), vhodné jak v rámci sanace zdiva, tak i do novostaveb, hlavně v místnostech důležitých pro zdravé bydlení: kuchyně, ložnice.