PurCote UCE

Novinky


PurCote UCEPurCote UCE je vysoce mechanicky a chemicky odolná třísložková stěrka, modifikovaná polyuretanovou pryskyřicí, s obsahem cementu, plniv, pigmentů a kameniva. Je určena pro aplikace podlahových vrstev o tloušťce 3 – 6 mm. Má samonivelační vlastnosti.

Typické aplikace •průmyslové, potravinářské a farmaceutické provozy •velkokapacitní kuchyně a vývařovny •chladírny a mrazírny •chemické laboratoře a provozy •podlahové aplikace s požadavkem na vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolnost a dlouhou životnost

Výhody •rychlá a jednoduchá aplikace •mechanická odolnost •chemická odolnost •protiskluzný povrch •snadno čistitelná •teplotní odolnost od –40 do +140 °C

Spotřeba •Tloušťka vrstvy 3 mm: 6 kg/m2 •Tloušťka vrstvy 6 mm: 12 kg/m2

Vzhled •Složka A: bílá kapalina •Složka B: žlutohnědá středně viskózní kapalina •Složka C: šedý prášek •Pigment: pasta podle zvolného odstínu


Související produkty

  PurCote UCE Polyuretan-cementová podlahová stěrka. o tloušťce 4 - 6 mm
  PurCote UCT Polyuretan cementový tenkovrstvý barevný nátěr o tloušťce 0,3 - 0,6 mm
  PurCote UCV Polyuretancementová stěrka pro svislé plochy a detaily o tloušťce 4 - 9 mm