Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
ResiCote F2P

ResiCote F2P

Epoxidový, vodou ředitelný, chemicky odolný, transparentní polomatný…