Sanax chemical construction s.r.o. | Specialista na stavební chemii

  
ResiGrout SLP

ResiGrout SLP

Vysocepevnostní samonivelační stěrka se zvýšenou chemickou odolností.